Sarie Magazine - Page 3 of Article

kontak met die ander party te vermy. Rosa voeg by: “Wanneer vriende of ouers probeer om iemand uit ‘n toksiese verhouding te red sal dit nie die probleem oplos nie. Dit veroorsaak dat die slagoffer mentaliteit vererger en dat só ‘n persoon opnuut van ander se bereddering afhanklik raak. Die ‘slagoffer’ moet juis leer om hulpeloosheid in selfgelding te verander. Skuldgevoelens moet omgesit word in vergifnis en erkenning van ander moet na selferkenning verander.” Alastair reken mens moet ook baie aandag gee aan “toksiese skuldgevoelens”, wat dikwels deur manipulatiewe gedrag uitgebuit word. “Veral mense wat verslaaf is aan drank of dwelms, ontwikkel ‘n instinktiewe vermoë tot manipulasie. Deur op die ander party se ‘skuld’ - of ‘vrees’ -knoppie te druk slaag die manipuleerder daarin om die beste van albei wêrelde te behou - die verhouding én die afhanklikheid. As die een met die skuldgevoelens besef dat dit nie nodig is om skuldig te voel nie, word die manipulasie oorwin en kan jy grense trek. Die ironie is dat dit gewoonlik ook in belang van die verslaafde is om met ‘n vaste grens gekonfronteer te word - om teen die grond te wees - voor die negatiewe patroon gebreek word.” Rikus Keyser, ‘n dokter van Grodonsbaai, sê as mens nie toksiese verhoudings reg hanteer nie, kan dit jou beslis liggaamlik skaad. “Die psige en fisieke liggaam is onlosmaaklik deel van mekaar, ineengestrengel soos ‘n bord spaghetti. Jou kop kán jou lyf siek maak. Die spektrum is wyd. Daar is ook graadverskille. Dit kan wissel van hartkloppings tot hartaanvalle, van n puisie-plaag tot kanker.
“In die behandeling van n kwaal met n psigiese oorsaak moet mens die onderliggende situasie probeer regstel. Om byvoorbeeld net die maagseer of hoë bloeddruk te behandel, is soos om ‘n gebrande koek mooi te maak met versiersuiker. Behandeling behels ‘n spanpoging tussen dokter, sielkundige, berader en/of ander terapeute.”

This article was published in the Sarie Magazine in October 2005
< < Go back to page 2 of the article

email@giantpuzzle.co.za